Producentem chust tkanych pandabejbi jest Manufaktura Pro Joanna Lulek.

Firma istnieje od stycznia 2013r. Zgodnie z klasyfikacją PKD podstawową działalnością firmy jest organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z). Właścicielem firmy jest Joanna Lulek, doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich akredytowany przez Akademię Noszenia Dzieci. Prowadząc warsztaty z przyszłymi rodzicami oraz rodzicami małych dzieci, śledząc trendy, organizując i odwiedzając targi oraz inne imprezy tematyczne szukamy nowych, ciekawych rozwiązań zapewniających bliskość, poczucie ciepła, bezpieczeństwa i miłości. Angażujemy rodziców w proces projektowania chust oraz doboru ich kolorystyki.

Firma zarejstrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Siedziba firmy mieści się w Warszawie (02-778) przy ul. F. Płaskowickiej 44 lok. 187. Firma jest podatnikiem podatku VAT i posługuje się numerem NIP 712 272 60 32 oraz REGON 141200630.

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podklasa ta obejmuje:
- organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.